Kunder

Våra kunder och partners

Våra partners

SSA Digi Oy:s experter har deltagit också i att utveckla annan teknik. Våra spin-off-företag Riots Global Oy och MetCe Oy sammanarbetar med oss.

SSA Digi Oy, tillsammans med Rakennustieto Oy och Mittaviiva Oy, har utvecklat ett snabbt och lättanvänt kostnadsverktyg RT-kustannuslaskenta.

Onninen Oy och Purso Oy rekommenderar användningen av system utvecklade av SSA Digi Oy för CE-märkning av byggprodukter, hållfasthetsberäkning och produktionskvalitet.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close