RT-Kustannuslaskenta

Ett unikt verktyg för snabb kostnadsberäkning inom byggbranschen

Rakennustieto Oy, Mittaviiva Oy ja Ihme-3d Oy har tillsammans utvecklat ett nytt verktyg för kostnadsberäkning inom byggindustrin. RT-kustannuslaskenta baserar sig på det populära Klara Net -kostnadsberäkningsprogram. Med det nya programmet blir kostnadsberäkning väsentligt mycket snabbare och lättare tack vare det nya användargränssnittet.

RT-kustannuslaskenta är lätt atta använda för byggnadsdelsbaserad kostnadsberäkning för bygg- och renoveringsprojekt. Med hjälp av programmet kan man beräkna kostnader, anbud och samtidigt hittar trovärdigt information som Rakennustieto har att erbjuda. RT-kustannuslaskenta har även länkar till Ratu- ja RT-kortisto.

Med färdiga projektmallar gör man beräkningarna snabbare och testade åtgångsberäkningar för material- och arbetskraft ger mer exakta resultat. Databasen och prislistorna uppdateras minst en gång om året.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close